Ilmavirta- ja olosuhdemittaukset

Teemme ilmanvaihdon toimintaan liittyviä mittauksia ja olosuhdeseurantaa

Mittauksissa selvitetään ilmanvaihdon riittävyyttä käyttötarkoitukseen nähden, tilojen hiilidioksidipitoisuudet, vallitsevat kosteus- ja lämpötilat sekä mahdollisten kaasujen kuten radonin pitoisuudet.

Mittauksia tehdään tapauskohtaisesti joko kertaluontaisia mittauksina tai pidempiaikeisempina 1-2 viikon mittausjaksoina.

Mittausten jälkeen asiakkaalle toimitetaan loppuraportti havaituista mittauksista vertailuarvoineen sekä mahdolliset toimenpidesuositukset havaittujen puutteiden kuntoon saattamiseksi.

Ota yhteyttä

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Vahte Oy

Osoite
Perkonojantie 55
21540 Preitilä

Y-tunnus
2843366-8

Copyright © 2023. All rights reserved. Site by Halmedia