Ilmanvaihtojärjestelmien tarkastukset

Luotettavat ilmanvaihtojärjestelmien tarkastukset

Suoritamme Ilmanvaihtojärjestelmien tarkastuksia, jotka pitävät sisällään mm:

  • ilmanvaihtokoneen kunto
  • puhtaus
  • käyntiajat
  • suodattimien kunto
  • ilmanotto / ulkoilmakanava
  • pistokokein tarkistetaan venttiilien ja kanavien puhtaus
  • venttiilien lukitukset ja palopeltien asennot
  • muutamissa tiloissa / huoneistoissa ilmavirtojen mittaus otantana ja saatujen painetulosten ja asetusarvojen vertailu rakentamisajankohdan määräyksiin 
  • tutustuminen huoltohistoriaan

Tarkastuksesta annetaan loppuraportti, josta ilmenee järjestelmän nykyinen toiminta käyttötarkoitukseen nähden, havaitut puutteet/huomiot järjestelmässä, mahdolliset suositellut jatkotutkimukset sekä tulevia huoltotarpeita hinta-arvioineen.

Ota yhteyttä

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Vahte Oy

Osoite
Perkonojantie 55
21540 Preitilä

Y-tunnus
2843366-8

Copyright © 2023. All rights reserved. Site by Halmedia